четвер, 28 грудня 2017 р.

З Новим роком!

Шановні колеги! Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичу вам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя! Бажаю гарного настрою і любові, нехай у вашому житті панують гармонія та вдача!
Цього року ми пережили безліч переломних подій, які обов'язково залишаться в нашій пам'яті. Нехай Новий Рік принесе нам нові сили для втілення самих амбітних планів і звершень. Спасибі за те, що ви були і залишаєтеся з нами. Щастя, здоров'я і благополуччя вам і вашим родинам!Грудневі заходи

Україна здавна славиться своїми традиціями. Український народ, звичайно ж, не може забувати про святкування колоритних і неповторних свят. Це ще одна можливість потрапити в часи минувшини, перегорнути сторінку історії теперішнього, показати приклад майбутнім поколінням.
У ніч з 12 на 13 грудня оживає ще одна українська історія звичаїв і традицій – свято Андрія. За давньою християнською легендою, Андрій був першим з апостолів, хто пішов слідом за Ісусом. З усіх свят річного календарного циклу день Андрія Первозванного є одним із таємничих, адже саме у цей час можна дізнатись про свою долю, а також взяти участь в кусанні Калити, посмакувати українськими стравами, провести вечір у затишній атмосфері і хорошій компанії.
Святкування Андріївських вечорниць не могло обійти стін і нашої бібліотеки. Цьогоріч атмосферу українських традицій створювали студенти ІІ курсу з викладачем.
Тепло і затишок панували скрізь. Українська музика та пісня пробудили нотку патріотичності в душі. Вишиванки, яскраво декорована зала в українському стилі, аромат вареників та пампушок перенесли усіх в часи минувшини, вкотре дали зрозуміти, що Україна багата на традиції та звичаї. Усі з неабиякою цікавістю спостерігали за відтвореним фрагментом народного свята, дізнавались про свою долю, насолоджувались піснями, жартами, музикою, смакували запашну Калиту та, звичайно, не обійшлося і без книг, на яких ми ворожили.вівторок, 12 грудня 2017 р.

Права свої знай, про обов'язки не забувай

Відповідно до Указу Президента України Всеукраїнський тиждень права проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. 
Права людини — це її правові можливості

Права і свободи людини і громадянина окреслюють певну сферу автономного існування індивіда, його життєдіяльності як члена суспільства. Ці правові можливості мають розцінюватися як своєрідні юридичні блага, зміст яких полягає у встановленні і гарантуванні певних меж свободи/несвободи особи. Тому права і свободи людини і громадянина є органічною складовою юридичною частиною особистості як соціальної характеристики людини, входять до її структури. Вони формуються історично в ході розвитку людської спільноти, і тому на кожному історичному етапі існує більша або менша сукупність прав і свобод.
Тенденцією їх становлення як правового інституту є поступове, але невпинне розширення правового надбання людини і громадянина за рахунок включення до їх переліку нових можливостей.
Вони є правовим надбанням людини і в тому розумінні, що не даруються державою, а здобуваються — на противагу авторитарним чи патерналістським запитам державної влади.
Права і свободи людини і громадянина визнаються в певному розумінні як природні.
Вони, звичайно, не можуть бути природними, як, наприклад, частини біологічного організму людини. Але права і свободи людини і громадянина вважаються природними в тому розумінні, що організоване на правових засадах суспільство виходить із необхідності та доцільності визнання свободи людей, їх рівних можливостей як певних правових суб'єктів, які не повинні залежати від неправових факторів і тому пов'язуються лише з фактом народження та існування людини.
«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах» — проголошує ст. 1 Загальної декларації прав людини ООН 1948 року. Визнання правової рівності має глибокий гуманістичний сенс, а в практичному аспекті сприяє максимальному використанню людьми своїх здібностей, реалізації їх потенціалу як особистостей. З іншого боку, соціальна обумовленість змісту прав і свобод людини і громадянина передбачає певні обмеження їх здійснення, що залежать від можливостей суспільства, рівня його економічного, соціального, духовного і культурного розвитку.
Права і свободи людини і громадянина є невід'ємними.
Вони невід'ємні, оскільки становлять складову частину особистості, є її правовим надбанням, а тому людина як соціальна істота, що позбавлена прав, не тільки безправна у вузькому юридичному розумінні, але й не може бути особистістю, бо не має можливості для задоволення своїх потреб та інтересів. А в державно-організованому суспільстві правова характеристика особи покликана відігравати вирішальну роль, оскільки права і свободи людини і громадянина визначають найважливіші аспекти життєдіяльності людини у її відносинах з суспільством і державою.
Держава не дарує прав людині, а тому держава не може їх і відібрати. Держава, що порушує або обмежує права людини, має нести за це відповідальність. Цей принцип знайшов закріплення в Конституції України. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої їх незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56 Конституції України). Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55 Конституції України).
Права і свободи людини і громадянина є необхідними для її нормального існування і розвитку.
Передусім права і свободи людини і громадянина є необхідними в екзистенціальному значенні як елемент соціального буття людини, без чого вона не може існувати як суб'єкт суспільних відносин, бути соціально і юридично дієздатною, реалізувати свою життєву програму. Перелік конкретних прав людини охоплює створення умов для задовільного існування і розвитку особи.
Ступінь реалізації прав і свобод людини і громадянина є показником рівня розвитку особи як суб'єкта права, дійсних соціальних можливостей людини. Яскравим прикладом таких прав є закріплене ст. 11 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права право кожного на достатній життєвий рівень для нього і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло, право на безперервне покращення умов життя, а також зафіксоване в ст. 7 цього Пакту право кожного на справедливі і сприятливі умови праці, яке включає винагороду, що забезпечується як мінімум всім трудящим: справедливу зарплату; задовільне існування для них самих і їх сімей; умови роботи, що відповідають вимогам безпеки і гігієни.
Права людини і громадянина мають бути загальними і рівними для кожного.
Права людини є загальними в тому відношенні, що вносять у суспільне життя єдиний вимір, який охоплює значну кількість, а в ідеалі — всіх людей як суб'єктів права. Відомий німецький філософ Карл Ясперс виокремлював у цьому плані три можливих типи соціальності і, відповідно, три способи організації суспільства:
по-перше, на засадах приватного інтересу ізольованого індивіда;
по-друге, органічну цілісність людей, об'єднаних на національних чи духовних засадах;
по-третє, формально-правову організацію, де кожен розглядається лише в тому вимірі, в якому він рівний будь-якому іншому.
Права людини повинні бути не тільки загальними, але й рівними для кожного, тобто без урахування належності до рас статі, національності, релігії, політичних переконань і т. ін. При цьому правова рівність трактується в міжнародних документах про права людини у двох аспектах: як рівність від народження в гідності і в правах і як рівність перед законом та судом незалежно від різних умов.
Права і свободи людини і громадянина повинні визнаватися та гарантуватися державою в обсязі загальновизнаних міжнародних стандартів.
Визнання державою прав і свобод людини і громадянина шляхом закріплення їх у конституції та інших законодавчих актах є першим і необхідним кроком до їх утвердження і реалізації. Однак тільки цим роль держави у сфері прав і свобод людини і громадянина не повинна обмежуватися. Вона має докладати всіх можливих зусиль для гарантування, охорони й захисту прав і свобод людини і громадянина, що визначає головний напрямок гуманізації держави, основні її гуманітарні характеристики.
Так, згідно з приписами Конституції України, права і свободи людини і громадянина повинні визначати зміст і спрямованість діяльності Української держави, а їх утвердження і забезпечення розглядається як головний обов'язок держави.

четвер, 7 грудня 2017 р.

Світ ловив мене, та не впіймавУставав дуже рано, їв раз на день, без м'яса і риби, був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий, усім готовий послужити. Поважав і любив добрих людей без різниці їх стану, навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тим, хто нічого не мав
(«Житіє Сковороди»).

Г. С. Сковорода (1722–1794) народився у с. Чорнухи на Полтавщині у незаможній сім’ї. Навчався у Києво-Могилянській академії, служив співаком у придворній капелі Єлизавети, здійснив подорож до Австрії, Угорщини, Словенії, Польщі, Італії. Після повернення працював учителем у Переяславському та Харківському колегіумах. Сутички і непорозуміння з керівництвом змусили його залишити викладацьку роботу. Він став домашнім учителем. Згодом, приблизно з 1769 р., Г. Сковорода вирішив суттєво змінити характер діяльності та шлях пошуку істини – став мандрівним філософом-проповідником до кінця свого життя.
З творчої спадщини Григорія Сковороди залишилися збірка ліричних поезій "Сада божественних пісень", книга "Байки харківські", філософські трактати й притчі.
Сковорода лірик був одним з представників класичного бароко. Характерним для творів Сковороди є те, що в ліричних поезіях він - філософ, а у філософських працях - лірик.

Всякому місту - звичай і права...

Всякому місту — звичай і права,
Всяка тримає свій ум голова;
Всякому серцю — любов і тепло,
Всякеє горло свій смак віднайшло.
Я ж у полоні нав'язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.

Панські Петро для чинів тре кутки,
Федір-купець обдурити прудкий,
Той зводить дім свій на модний манір,
Інший гендлює, візьми перевір!
Я ж у полоні нав'язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.

Той безперервно стягає поля,
Сей іноземних заводить телят.
Ті на ловецтво готують собак,
В сих дім, як вулик, гуде від гуляк.

Я ж у полоні нав'язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.

Ладить юриста на смак свій права,
З диспутів учню тріщить голова,
Тих непокоїть Венерин амур
голову крутить свій дур.
В мене ж турботи тільки одні,
Як з ясним розумом вмерти мені.

Знаю, що смерть — як коса замашна,
Навіть царя не обійде вона.
Байдуже смерті, мужик то чи цар,-
Все пожере, як солому пожар.
Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Той, в кого совість, як чистий кришталь…
 

пʼятниця, 1 грудня 2017 р.

1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом

СНІД - це страшна хвороба,
Давайте боротися люди,
Скажемо разом дружно:
Цьому ніколи не бути,

Щоб помирали люди,
Хворіли маленькі діти.
Бо діти - це наше багатство,
Наші майбутні квіти.

Ми співчуваємо хворим,
Ми допоможемо дітям,
Зробимо все, щоб ніколи
СНІДу не було на світі
СНІД одна з найважливіших і трагічних проблем, що виникли перед людством наприкінці ХХ ст. Та головна проблема навіть не в тому, що Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно зареєструвала понад 40 млн ВІЛ-інфікованих та 16 млн померлих. Проблема в тому, що ми не сприймаємо всерйоз той факт, що ми живемо у світі, в якому існує ВІЛ, і повірити, що проблема СНІДу і його наслідків безпосередньо стосується кожного. А даремно, адже сьогодні Україна займає перше місце в Європі та шосте у світі за розповсюдженням ВІЛ і хворих на СНІД.
У бібліотеці коледжу разом зі студентами було проведено усний журнал на тему: "Молодь обирає здоров'я". Цей журнал складався з таких рубрик:
  1. Це стосується кожного
  2. ВІЛ/СНІД - що це?
  3. Інформаційна хвилина
  4. Факти про СНІД
  5. Життя в наших руках
  6. Поетична сторінка
  7. Вікторина
  8. Молодь обирає здоров'я 
По закінченню всі студенти та викладачі не поспішали розходитися, а продовжили обговорення цієї страшної хвороби, ділилися своїми враженнями та додатковими знаннями.
 


середа, 29 листопада 2017 р.

Ювілей Ганни Павлівни Богорядової
Літа цвіли не просто цвітом,
а проростали у труді,
дорослими вже стали діти,
а Ви душею молоді.
Пливуть літа,
мов тихі води, і вже минає 70,
хоч як прожитих літ не шкода,
та не повернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе,
здоров'я міцного і щирої долі
хай Бог посилає і Вас береже.

На початку листопада вся бібліотечна комісія та працівники коледжу вітали свою колегу Ганну Павлівну Богорядову. Ганна Павлівна працівник з великої літери, яка все життя працювала у стінах нашого навчального закладу. Вона брала участь у відкритті бібліотечного відділу денної форми навчання, була куратором груп, очолювала методичний кабінет училища, була членом Бібліотечної ради Міністерства культури України, тривалий час працювала головою профкому співробітників училища. З 1992 року - була заступником директора з гуманітарної освіти та виховання, неодноразово була членом акредитаційної та ліцензійної комісій Міністерства культури і туризму України. Зараз Ганна Павлівна на заслуженому відпочинку, але це не завадило нам зібрати у бібліотеці справжній букет привітань та побажань своїй колезі.

Привітальне слово від заступника директора з навчальної роботи
 Наталії Олександрівни Хом'як

Вітальне слово від колег 
Зої Гаврилівни Чуприни та Анни Анатоліївни Твардовської


Вітання від ансамблю "Алегро" та його керівника Ірини Олександрівни Біленікіної
Шановна Ганно Павлівно!
Щиро вітаємо Вас з Днем народження, 
бажаємо міцного здоров'я, щастя, довголіття 
та Божого благословення!